Информация за работното време на звената "Български документи за самоличност" при СДВР и копия от образците на удостоверенията, издавани от тях, във връзка с предсрочните избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за дата 11.07.2021г