Заповед № СОА21-РД09-910/28.06.2021 г. на кмета на Столична община за образуване и утвърждаване на 14 (четиринадесет) избирателни секции за провеждане на предсрочните избори за народни представители за Народно събрание