Заповед № РНД21-РД56-165/28.05.2021 г. на кмета на СО - район "Надежда", на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с предстоящите предсрочни избори за народни представители за Народно събрание