Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители (чл. 39, ал. 1 от ИК)