Заповед № СОА21-РД09-467/23.03.2021 г. на кмета на Столична община за образуване и утвърждаване на секции с подвижна избирателна кутия на територията на Столична община за изборите за народни представители за Народно събрание – 2021 година