Заповед № СОА21-РД09-261/12.02.2021 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 566 избирателни секции на територията на Столична община за изборите за народни представители за Народно събрание – 2021 година 

Заповед № СОА21-РД09-261/12.02.2021 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 566 избирателни секции на територията на Столична община за изборите за народни представители за Народно събрание – 2021 година