Запитване за приемен ден

Желая за бъда записан/а за приемния ден на инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“, Столична община. Приемният ден на инж. Д. Димов е всеки понеделник от 13.30 ч. до 16.00 ч. Заявление за записване се приема от понеделник до сряда (17.00 ч.) в седмицата преди датата на желания прием в Деловодство на район „Надежда“ или по електронен път (www.so-nadejda.com)