Избори НС 2022

Заповеди на Кмета на Столична община във връзка с изборите за НС, насрочени за 02.10.2022 г.
 

·         Заповед № СОА22-РД09-1461/25.08.2022 г. на Кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за НС, насрочени за 02.10.2022 г.

          Места за поставяне на агитационни материали - плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др.

·         Заповед № СОА22-РД09-1471/26.08.2022 г. на Кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО

·         Заповед № СОА22-РД09-1472/26.08.2022 г. на Кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на СО за провеждането на предизборна агитация

 

 

 

Симулатор машинно гласуване, 2 октомври 2022 г.

Симулатор машинно гласуване, 2 октомври 2022 г. –https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/

 

Зaповед на кмета на Столична община за образуване на 1 581 избирателни секции на територията на СО за изборите на 02.10.2022 година

Заповед № СОА22-РД09-1379/11.08.2022 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 581 (хиляда петстотин осемдесет и една) избирателни секции за провеждане на изборите за Народно събрание – насрочени на 02 октомври 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 граници на избирателните секции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 адреси на избирателните секции

Заповед № РНД22-РД56-309/18.08.2022 г. на кмета на СО-район "Надежда" с местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022г. на територията на Столична община – район „Надежда“

 

Районни избирателни комисии

25. Районна избирателна комисия
Адрес: гр. София, ул. „Освобождение” № 25, заседателна зала на партерен етаж в административната сграда на районна администрация „Красна поляна”
сайт: https://rik25.cik.bg/ns202210


Указ № 213 на Президента на Републикатаза разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Централна избирателна комисия –https://www.cik.bg/bg/947